emeryci at geofizyka.pl
Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów
Geofizyki Toruń

STRONA GŁÓWNA

DYŻURY

AKTUALNOŚCI

ARCHIWUM

ZARZĄD

WYCIECZKI

ZDJĘCIA

INNE

 


Szanowni emeryci i renciści!


Od 1 sierpnia 2012 zmianie ulegają zasady korzystania
z usług medycznych i stomatologicznych
świadczonych przez Przychodnię Zakładową.

Podajemy cennik usług w pliku:
oraz naszą odpowiedź
na otrzymane pismo.


.

 
 

 


Created by KT