emeryci at geofizyka.pl
Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów
Geofizyki Toruń


Rok 2020

08.01.2020 Następne spotkanie Członków i Sympatyków
naszego Stowarzyszenia odbędzie się
w Klubie "Sobótka" przy ul. W. Polskiego
w dniu 19-02-2020 (środa) o godz. 13:00

16.12.2019 Następne spotkanie Członków i Sympatyków
naszego Stowarzyszenia odbędzie się
w Klubie "Sobótka" przy ul. W. Polskiego
w dniu 08-01-2020 (środa) o godz. 13:00

 


Created by KT 2020