emeryci at geofizyka.pl
Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów
Geofizyki Toruń

STRONA GŁÓWNA

DYŻURY

AKTUALNOŚCI

ARCHIWUM

ZARZĄD

WYCIECZKI

ZDJĘCIA

KARTA ŻAŁOBNA

AKCJE

INNE

 


KOMUNIKAT


Wraz z rozpoczęciem procesu nieodpłatnego zbywania akcji PGNiG uprawnionym pracownikom i emerytom, pojawiają się amatorzy ich wykupienia.
W związku z tym przypominamy pracownikom i emerytom GT, że do dnia 30 czerwca 2010 r. obowiązuje ustawowy zakaz obrotu akcjami pracowniczymi.
Wszelkie decyzje o ich nieformalnej odsprzedaży osobom trzecim uprawnieni podejmują na własne ryzyko.
Ostrzegamy przed spekulantami, którzy, wykorzystując niewiedzę pracownika/emeryta lub jego pilną potrzebę uzyskania gotówki, oferują mocno zaniżone ceny.
Zwracamy też uwagę na fakt, że sprzedający akcje będzie zobligowany do uiszczenia podatku po 30 czerwca 2010 r., gdy zakaz obrotu zostanie zniesiony.
Podatek ten będzie obliczony od BIEŻĄCEJ w danym dniu, a nie dzisiejszej wartosci akcji; co okaże się szczególnie niekorzystne, jeśli cena ta będzie wyższa.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

W celu uświadomienia skali tego podatku podaję przykład:
od 10 000 akcji po 1 zł (wartość = 10 000zł) podatek 19%= 1900 zł
od 10 000 akcji po 5 zł (wartość = 50 000zł) podatek 19%= 9500 zł
Czyli od 10 000 akcji sprzedanych teraz po 1 zł , które za rok będą np. po 5 zł,
trzeba będzie odprowadzić podatek (po 30 czerwca 2010 r.) w wysokości 9 500 zł. (zysk= 500 zł).
Chyba, że akcje będą po 1 zł, wtedy podatek wyniesie 1900 zł, a zysk= 8100 zł.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Created by KT